Jeżeli chodzi o przemysł, wyszczególnić tutaj można bardzo wiele rodzajów tego typu działalności – jedną spośród nich jest górnictwo. Obejmuje ono działalność, której podstawowym celem jest wydobywanie tak zwanej kopaliny, a następnie przetwarzanie jej w taki sposób, aby była użyteczna z punktu widzenia człowieka. Pod pojęciem kopaliny rozumieć należy w tym miejscu takie surowce jak chociażby rudy metali, węgiel kamienny, gaz ziemny czy ropa naftowa. W naszym kraju przemysł górniczy rozwinięty jest w głównej mierze na Śląsku – ten region Polski kojarzy się przede wszystkim z kopalniami. We współczesnym górnictwie zastosowanie znajdują bardzo nowoczesne technologie, nie mniej jednak – ze względu na taki, a nie inny charakter tej działalności – stwarza ono dla człowieka wiele zagrożeń. Niejednokrotnie można usłyszeć w środkach masowego przekazu o tragediach, do jakich dochodzi w kopalniach. Surowce wydobywane dzięki górnikom znajdują zastosowanie w bardzo wielu innych dziedzinach przemysłu.

http://www.plansys.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here