Obrót pieniężny- jego przedmiotem są rozliczenia pieniężne, dokonywane za pomocą pieniądza. Natomiast pieniądz jest powszechnym, tak zwanym, za pomocą którego dokonuje się wiele operacji gospodarczych. Pełni on następującą funkcję: środka tezauryzacji, tj. gromadzenia, za pomocą którego gromadzi się oszczędności, fundusze i zyski. Dokonuje się również lokat kapitałowych lub też udziela pożyczek oraz kredytów. Pełni również funkcję środka płatniczego, za pomocą którego regulowane są płatności związane z zobowiązaniami oraz należnościami. Pełni funkcję wartości, za pomocą którego wyrażona jest wartość, czyli cena, produktów, usług, pracy, a także innych należności, takich, jak: podatków, opłat. Pieniądz pełni jeszcze także jedną następującą funkcję: środka wymiany, za pomocą którego dokonuje się transakcji kupna- sprzedaży. W naszym kraju, funkcje pieniądza spełnia złoty podzielony na 100 groszy, który jest prawnym środkiem płatniczym. Również w obiegu, znajdują się znaki pieniężne, emitowane przez Narodowy Bank Polski, w postaci banknotów i monet także. W naszym kraju, 1 stycznia 1994 roku, przeprowadzono, w stosunku 10 000 : 1, wprowadzając przy tym nowe znaki pieniężne, z tym, że większość starych banknotów, była przez dwa lata prawnym środkiem płatniczym.

http://www.singate.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here