Te właśnie problemy, które właśnie występują w danej to szkole, mogą być z kolei to zauważone zarówno przez danego ucznia, jak i przez danego nauczyciela, a także jeszcze przez osoby, ale to już te spoza danej to społeczności szkolnej. Także problemem tutaj może być przeżywanie danych to lęków przez uczniów, a także i świadomość , że zażywają oni narkotyki, albo i też, że piją oni alkohol. I to właśnie ten problem, musi z kolei być uznany, jako niepożądany. Z kolei to nauczyciel, doświadcza właśnie ten problem, jako własny, dlatego, że, np. agresja uczniów przeszkadza mu w pracy, a dla danego nauczyciela, może to z kolei być równoczesne z danym to niepowodzeniem w wychowaniu. Właśnie większość problemów, z jakimi to boryka się dana szkoła, a z nią z kolei to dani nauczyciele, można z kolei to ująć w trzech punktach, takich, jak: po pierwsze są to z kolei problemy finansowo- organizacyjne. Jest to jakby brak pieniędzy na finansowanie danej to oświaty, także i jest tutaj brak pieniędzy na niezbędne to wręcz pomoce dydaktyczne, i także zarazem, może tutaj być brak odpowiedniego wynagrodzenia dla danych to nauczycieli, itp. Można tu by dużo wymieniać.

http://littlebaby.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here