Ekonomia jest nauką bardzo szeroką. Obejmuje wiele dziedzin życia, można powiedzieć, że jest to nauka opisująca procesy społeczne i działania ludzi za pomocą także matematyki. Mało tego w ekonomii dominują dwie skale mikro i makro. Mikro odnosi się do poszczególnych podmiotów i opisuje ich działania. Makroekonomia z kolei jest nauką o całości gospodarki opisuje wszystko na podstawie wyliczeń i teorii. Ekonomia jest bardzo szeroka w jej skłąd wchodzą takie przedmioty jak marketing czy zarządzanie. To już ta miękka strona ekonomii, ciekawy działem jest kapitał ludzi. Zarządzanie kapitałem ludzkim to trudna sztuka pełna niespodzianek nigdy nie wiemy co kryje się w drugim człowieku. Ekonomia jako nauka społeczna porusza do głębi problemy społeczne, warto zwrócić uwagę, że problemy społeczne są bardzo różnorakie. Zdecydowana większość z nich ma bezpośredni związek z brakiem środków pieniężnych. W ten sposób powstają liczne patologie społeczne. W sumie jest to duże uproszczenie, ale nie da się ukryć, że bieda rodzi większość problemów społecznych i rodzinnych. Polityka społeczne to ten dział ekonomi, który zajmuje się tego typu zagadnieniami. Wszechstronność to słowo doskonale opisujące ekonomię i jedyne, które robi to tak dokładnie i precyzyjnie. Materia ta jest niezwykle rozległa a przez to ciekawa i nader skomplikowana. W ekonomii jest miejsce na podatki, politykę społeczną, matematykę, analizę finansową, statystykę, metdoy badań sondażowych. Mało jest nauk o tak szeroko zakrojonym profilu działania i zagadnieniach czasem tak od siebie odległych.

http://www.cigg.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here