Samochody w leasingu

Leasing operacyjny jest jedną z najczęściej stosowanych form leasingowania aut. Samochód w leasingu operacyjnym znajduje się na wyposażeniu wielu firm szukających poważnych oszczędności. Mechanizm jego działania jest dość prosty, dlatego przedsiębiorcy chętnie z niego korzystają. Leasing operacyjny samochodu osobowego w wielkim skrócie polega na przekazaniu przez leasingodawcę prawa do użytkowania pojazdu na czas określony. Zapisy ustanowione w umowie zakładają, że za przekazanie, leasingodawca będzie otrzymywać opłaty, które fachowo nazywają się ratami leasingu. One w regularnych odstępach czasowych uiszczane są przez leasingobiorcę.

Polskie prawo dokładnie określa, na jaki minimalny okres może być zawierana umowa leasingu operacyjnego samochodu. W przypadku, gdy przedmiotem leasingu jest samochód osobowy, mowa jest o minimalnym okresie nie mniejszym niż dwa lata. W ramach takiej umowy przedsiębiorca nie amortyzuje samochodu w ramach swojej działalności, ponieważ w myśl polskiego prawa, pojazd w dalszym ciągu pozostaje w składzie majątku leasingodawcy. Właśnie firma leasingowa ma prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca otrzymuje faktury z tytułu rat leasingowych, w księdze przychodów i rozchodów faktury księgowane są na stronie kosztów.

Raty leasingowe i opłata wstępna Od obecnego roku w Polsce obowiązują nowe zasady rozliczania pojazdów w firmie, również tych leasingowanych. Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzono limity ujmowania opłat leasingowych. Są one uzależnione od kilku czynników, takich jak na przykład rodzaj samochodu. Limit w przypadku samochodów spalinowych wynosi 150 000 złotych, zaś w przypadku samochodów o napędzie elektrycznym, limit wynosi znacznie więcej, bo aż 225 000 złotych. Wstępna opłata leasingowa bardzo często jest nazywana też przygotowawczą opłatą leasingową lub też czynszem inicjalnym. Na chwilę obecną, każdy leasingobiorca jest zobowiązany do jednorazowej wpłaty leasingodawcy. Można więc powiedzieć, że wniesienie opłaty rozpoczyna realizacji umowy leasingowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here